Afsender
biodiversitetskrisen kan løses
Del budskabet
Lyd
Menu

Biodiversitetskrisen er en global krise på linje med klimakrisen

Skip intro

... krisen er verdensomspændende
og er også i Danmark

Skip intro

... der er stadig behov for faglig viden og overvågning, men det er samtidig nu, at genopretning af naturen skal begynde

Skip intro

I vores natur på land

Skip intro
Foto af fiske i dansk farvand

Og i vores kyst- og havområder

Skip intro

Vi har opdyrket store dele af vores areal

Skip intro

Og glemt at lade naturen være selvregulerende

Skip intro

Den seneste globale rapport fra biodiversitetspanelet IPBES peger på, at forringelser af økosystemerne på land og i havet underminerer livsgrundlaget for 3,2 mia. mennesker. Genopretning af naturen fremhæves som en af de vigtigste handlemuligheder for at begrænse tab af biodiversitet og forbedre livsgrundlaget for os mennesker ved at imødegå forringelser af en række økosystemtjenester som f.eks. regulering af klima og luft, rent vand og bestøvning.

Dan dig et overblik
Til oversigten