Afsender
biodiversitetskrisen kan løses
Del budskabet
Lyd
Menu

Forstå projektet

Det danske IPBES-kontor blev etableret i 2016 og er finansieret af danske universiteter. Kontorets styregruppe består af repræsentant fra Københavns Universitet, Aarhus universitet, Syddansk Universitet, Roskilde Universitet, Aalborg universitet og Danmarks Tekniske Universitet samt Miljøministeriet. Kontoret er nationalt og uafhængigt af det globale IPBES-samarbejde og har til formål at kommunikere resultater fra det globale IPBES samarbejde samt involvere forskere. Mere information om det danske IPBES samarbejde kan du finde her.

IPBES er et mellemstatsligt samarbejde om biodiversitet og økosystemstjenester og er en forkortelse for Intergovernmental Platform on Biodiversitet and Ecosystem Services. Det globale hovedsekretariat ligger i Bonn i Tyskland, og der er pt. 139 lande, der har tiltrådt samarbejdet inklusiv Danmark og hovedparten af de øvrige EU-lande. Formålet med IPBES er at styrke sammenhæng og information fra forskning til beslutningstagere og befolkning i relation til biodiversitet. Mere information kan findes her.

Herunder kan du downloade de uafhængige nationale ekspertudtalelser fra det danske IPBES-kontor samt resumé af den globale IPBES-rapport om biodiversitet og økosystemtjenester (på engelsk),

Dansk ekspertudtalelsen om hav

Dansk ekspertudtalelsen om land

Den Globale IPBES rapport

Websitets design er udført af Emil Villumsen. Fra IPBES i Danmark har Lars Dinesen udarbejdet ide og tekstforslag, Ingrid Natorp har oversat engelske tekster. Kvalitetssikring er foretaget af professor Carsten Rahbek, Københavns Universitet, Dennis Lisbjerg, DTU Aqua, Lektor Sara Egemose, Syddansk Universitet og professor Hans Ramløv Roskilde Universitet. Udvalgte foto er leveret af Dennis Lisbjerg (fotos fra havet), Kasper Nielsen og Jan Skriver (fotos fra land) samt Scanpix og Colourbox.