Afsender
biodiversitetskrisen kan løses
Del budskabet
Lyd
Menu
Handlemulighed
Fælles
indsats

Det kan lade sig gøre at bevare og genoprette biodiversitet og økosystemtjenester samtidig med, at vi opretholder vores høje levestandard. Men det kræver en fælles indsats på tværs af politiske, økonomiske og teknologiske sektorer og i alle dele af samfundet.

Forandring

Der er brug for at økonomerne f.eks. i finansministerier og andre institutioner begynder at indregne de mange forskellige værdier af natur og biodiversitet i samfundsøkonomiske analyser og de enkelte sektorpolitikker. Det kan bl.a. ske ved et skift, til værdier der indregner biodiversitet på tværs af samfundet, væk fra traditionelle værdier der overvejende fokuserer på individuelle og materielle gevinster.

resurser

Overudnyttelse af resurser er den næst vigtigste årsag til tab af biodiversitet. Flere milliarder mennesker er afhængige af vilde arter for mad, energi, medicin, kulturelle værdier. I alt anvendes mindst 10.000 vilde arter til fødevarer. Vi kan kigge på at ændre vores samhandel med omverdenen, på bedre efterlevelse af internationale miljømål, kapacitetsopbygning, uddannelse og bedre overvågning og viden. Og større respekt for naturens værdier.

Handlemulighed
Engagement

Inddragelse, vidensopbygning og engagement på tværs af offentlige og private samfundssektorer lokalt, nationalt og globalt samt viden og nytænkning bliver afgørende for at opnå den gennemgribende forandring, der skal til.

Krisen
kan løses

Der er handlemuligheder.

Til oversigten
Udforsk dansk hav og dansk natur