Afsender
biodiversitetskrisen kan løses
Del budskabet
Lyd
Menu

I Danmark står det dårligt til med biodiversiteten på land

Lær om truslerne mod dansk natur

Tabet af den biologiske mangfoldighed i den danske natur på land skyldes navnlig dræning og opdyrkning af landskabet...

Skip til til truslerne

… og produktion af tømmer og biomasse i vores skove

Skip til til truslerne

... og bebyggelse og infrastruktur...

Skip til til truslerne

1.000.000.000 dyrearter er truet

... som har trængt naturen tilbage

Skip til til truslerne

Natur ligger ofte som små isolerede øer i landskabet

Skip til til truslerne

Den seneste danske rapportering til EU viser, at kun 5 % af naturtyperne er i gunstig bevaringsstatus, mens 95 % er i ugunstig bevaringsstatus.

Næste kapitel
Se de 5 trusler