Afsender
biodiversitetskrisen kan løses
Del budskabet
Lyd
Menu

1.000.000.000 dyrearter er truet

Biodiversitetskrisen er en global krise på linje med klimakrisen

Skip til truslerne

1.000.000.000 dyrearter er truet

Den skal tages alvorligt, og der er brug  for handling baseret på den bedst tilgængelige faglige viden

Skip til til truslerne

1.000.000.000 dyrearter er truet

Tilstanden af levesteder og økosystemtjenester forringes

Skip til til truslerne

1.000.000.000 dyrearter er truet

Naturens bidrag til mennesker er afgørende for vores eksistens og livskvalitet

Skip til til truslerne

1.000.000.000 dyrearter er truet

Vi producerer mere mad, materialer og energi  end nogensinde før

Skip til til truslerne

…men det sker i stigende grad på bekostning af naturens evne til at yde andre økosystemtjenester. Mangfoldigheden af , arter og økosystemer samt den genetiske variation tabes hurtigere
end på noget andet tidspunkt i menneskets historie

Næste kapitel
Se de konkrete trusler